mariannebuus: Enntreprenørskabsundervisning, entreprenørskab, idéudvikling, uddannelsesudvikling, sparring,Karlbak

mb4

Om mariannebuus

Marianne Buus har dels en master i Entreprenurship Education and Training fra Aarhus Universitet og en master fra Royal College og Art i London. Hun har haft egen virksomhed i over 20 år, og  fokus er idag på at styrke andres forudsætninger for at gå fra idé til handling. Marianne Buus har et stærkt netværk af kolleger og danner gerne team med andre for at løse større opgaver.

 

CV - ultrakort version

2008-10: IMEET, International Master of Entrepreneurship Education and Training, Aarhus Universitet
1995-97: MA, Royal College of Art and Design, London


Seneste nyt:

Rejsende konsulenttjeneste 2015:

De seneste 3 år har Marianne Buus i samarbejde med Karlbak bl.a. udviklet og gennemført nordiske workshops og konferencer for undervisere og uddannelsesudviklere med det mål at styrke forudsætningerne for øget entreprenørskab i det kunstneriske felt i Norden. Dette projekt har fået navnet EntreNord. Vi har konstateret en stigende differentiering i behov hos deltagerne og har derfor i år valgt at tilbyde skræddersyet konsulentbistand.

I løbet af efteråret 2015 besøges kunstneriskeuddannelser og  organisationer på tværs af de 5 nordiske lande. EntreNord er finansieret af Nordisk Ministerråd. Læs mere her : http://www.karlbak.dk/EntreNord-227.aspx